Mät ditt långtidsblodsocker

Bakgrund.

  • Idag har nästan 422 miljoner människor diabetes typ två, vilket motsvarar 6 % av världens befolkning!
  • Siffrorna växer fortfarande, men det här är en sjukdom som helt går att förebygga.
  • I USA har 38% av alla vuxna prediabetes, och det är ett reversibelt tillstånd.
  • Typ 2-diabetes klassas både som en global pandemi och en gateway-sjukdom.

DU TAR KONTROLL GENOM ATT BÖRJA MED ETT TEST.

Mätning av långsiktigt blodsocker genom Hemoglobin-testet A1c (HbA1c) är ett av de viktigaste testerna du kan göra för att övervaka hur din aktuella diet och livsstil stöder din långsiktiga hälsa. Testet mäter genomsnittlig blodsockernivå (blodglukos) i kroppen under de senaste tre månaderna, något som påverkas mycket av de matvanor och den livsstil vi har i vår vardag.

Att hålla en genomsnittlig normal blodsockernivå, där förhöjda nivåer indikerar att kroppens förmåga att kontrollera blodsockret genom användning av insulin kan påverkas och kräver åtgärd. Detta beror på att förhöjda blodsockernivåer kan leda till utveckling av diabetes typ 2 och över tid skada kroppens olika system, såsom ögon, nervsystem och kärlsystem. De goda nyheterna är att vi har vår hälsa i våra egna händer och enligt WHO (World Health Organization), att vi bidrar till att förhindra diabetes typ 2 och dess komplikationer, genom att:

– uppnå och bevara en hälsosam kroppsvikt

– vara fysiskt aktiv

– göra minst 30-minuters regelbunden, måttlig och intensiv aktivitet de flesta dagar

Mer aktivitet krävs för viktkontroll;

– äta en hälsosam kost, undvika socker och olämpliga fetter

– undvika användning av tobak

– rökning ökar risken för diabetes och hjärt- och kärlsjukdom.

Ändringar i kroppens förmåga att styra blodsocker är en långsam process och även genom ett HbA1c-test kan resultaten se bra ut, även när matvanor och livsstil kan behöva förändras på lång sikt. Det är anledningen till att vi har introducerat vårt HbA1c-test för dig, för att få en tydlig startpunkt på din friskvårdsresa. Den mäter både ditt långtidssocker idag och tar hänsyn till hur dina aktuella matvanor och din livsstil kan påverka din framtida hälsa. 

Zinzinos övergripande hälsobedömning i 3 delar:

1) Var du är (hälsomarkörer)
Ett objektivt vetenskapligt blodsocker-självtest. Analysera långsiktiga blodsockernivåer (ditt metabola index, immunindex och ett kardiovaskulärt index).

2) Vart du är på väg (livsstilsmarkörer)
Ett dynamiskt, detaljerat livsstilsformulär. En riskbedömning av kost- och beteendeval som sätter testresultatet i ett sammanhang med inre, personlig information.

3) Vad du får (resultaten)
En övergripande långsiktig hälsopoäng (index). Ett hälsopoäng baserat på de kombinerade hälso- och livsstilsmarkörerna från testet och frågeformuläret. Den insamlade informationen används sedan för att utvärdera och ge insikter om din allmänna hälsostatus och ge dig rekommendationer om din kost/tillskott och beteende/livsstil.

HUR FUNGERAR DETTA?

1. Ta ditt test. Börja med att helt enkelt sticka ditt finger och låt 1–2 droppar blod droppa ut på ett filterpapper.

2. Aktivera ditt test. Registrera ditt test genom att ange ditt test-ID och fylla i undersökningen kring livsstil. Alla data är anonyma.

3. Vänta på analysen. Vitas Analytical Services har mer än 25 års erfarenhet av toppmodern kunskap och teknik, som garanterar att de analyserar ditt test oberoende och skyddar din sekretess.

4. Få dina resultat. Dina resultat är åtkomliga och visas i våra användarvänliga tabeller inom 10-20 dagar.

5. Starta din resa. Dra nytta av en tydlig startpunkt för din resa för bättre hälsa. Modifiera försiktigt och/eller bevara dina matvanor och livsstilsval för bättre hälsa.

6. Spåra dina framsteg. Långtidssocker är känsligt för vilka val du gör när det gäller matvanor och din dagliga aktivitet. I detta ändras dina resultat baserat på de val du gör. Vi rekommenderar att du aktivt övervakar dessa värden baserat på dina personliga testrekommendationer för att säkerställa att valen du gör är bästa tänkbara för din hälsa.

Mät och övervaka din hälsa idag

Du tar enkelt testet hemma med några droppar blod.

» Se en kort video om test av långtidsblodsocker (HbA1c)

Köp testet idag.

På shop.feelgoodhavefun.nu hittar du testet.

» Här köper du ditt test