Midja/höft-index.

Ett superenkelt sätt att kolla sin metabola hälsa och kroppskomposition är att mäta upp sin midja/höft-kvot. Personer med mer fett runt midjan löper generellt högre risk för hjärt/kärlsjukdom, diabetes typ 2 och för tidig död, än de som har fettet mer runt höft och rumpa. Det beror på det så kallade viscerala fettet runt våra inre organ. Den så kallade gubbmagen. Mät omkretsen runt midjan och dividera med omkretsen runt höft/rumpa. Själv hade jag 92 cm runt midjan och 97 cm runt höft/rumpa. Så 92/97 blev 0,95.

Värden för män: 0,95 eller lägre motsvarar låg hälsorisk. 0,96-1,0 moderat hälsorisk. Och över 1,0 hög hälsorisk.
Värden för kvinnor: 0,80 eller lägre är låg risk. 0,81-0,85 är moderat hälsorisk. Och 0,86 eller högre är hög hälsorisk.

Måtten ska ses som generella och är såklart inte en perfekt mätmetod av hälsorisken. Det finns också många andra parametrar.

Vår insulinresistens-index, eller TyG-index (triglycerider/glukos-index) är ett bättre mått.